Uit: Leeuwarder Courant 17 juni 1957
 
Toen de gemeente Rijssen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de slogan 'De poort van Twente' van Wierden afpakte, protesteerde ik o.a. via ingezonden brieven in Dagblad van het Oosten. Deze krant wijdde in de loop der jaren meerdere artikelen aan welk dorp/stad de benaming 'de Poort van Twente' toekomt.

Gelukkig werd na enkele decennia de slogan met bijbehorende logo's e.d. niet langer meer door de gemeente Rijssen gebruikt.

Tekst: Jhr. F.W.W.H. van Coeverden, Goor, maart 1940Bron: Utrecht, Gelderland en Overijssel, J.H. Besselaar, Uitg. ElsevierBron: Reisboek voor Overijssel, samengesteld door de Prov. VVV in Overijssel, Uitg. Kon. Drukkerij en Uitgeverij Van De Erven J.J. Tijl N.V. Zwolle

 Uit: Dagblad van het Oosten, 21 februari 1972

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

te Rijssen

Wierden, 5 november 1975.

Edelachtbare Heren,

Het was onder andere de uitspraak van D.S.R. (Democratische Samenwerking Rijssen), die mij de aanleiding gaf tot de publikatie van bijgaand artikel in het verspreidingsblad "Uw ZakengidsĀh.

Zoals uit dit artikel bleek, deed ik dat geheel niet zonder reden.

Nog steeds ben ik er volledig van overtuigd dat Rijssen de benaming Poort van Twente NIET toekomt.

Ik stel het dan ook bijzonder op prijs, dat U kennis neemt van dit artikel voor zo ver U dat nog niet gedaan hebt.

Gelijk wil ik U hierbij vriendelijk vragen om een toelichting. Mag ik die binnenkort tegemoet zien? Alvast mijn hartelijke dank daarvoor.

Hoogachtend, 

Jan van der Kolk
Uit: Uw Zakengids, november 1975


Ik stuurde een brief met het verzoek tot een gesprek.
Programmaboekje "Wiezo '76", 23 / 24 juni:Uit: Dagblad van het Oosten, 23 november 1979Uit: Dagblad van het Oosten


Uit: Dagblad van het Oosten, 3 februari 1990.


Uit: Dagblad van het Oosten, 24 februari 1990
Uit: Dagblad van het Oosten, 14 april 1990.Uit: Dagblad van het Oosten, 5 mei 1990.
 
 
 
 
Afbeelding invoegen