Ruim anderhalf jaar ploos ik samen met mijn vrouw de archieven uit van mijn school, De Krulsmid, het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle en de Openbare Bibliotheek in Almelo. Resultaat is een uniek boek van 120 pagina’s, rijkelijk voorzien van mooie foto’s en prachtig vormgegeven door Karin Luttenberg van Studio Buskruit uit Den Ham.
 
Er waren twee redenen voor het schrijven van ‘100 jaar onderwijs in de Smithoek’: het 100-jarige jubileum (1 juni 2012) en de vrijwel gelijktijdige verhuizing naar de gloednieuwe locatie aan de Roelofsbrink.
Het boek telt 7 hoofdstukken.
In hoofdstuk 1 wordt beschreven wat er aan de 100-jarige Hervormde School / De Smithoek voorafging. Verhaald wordt o.a. hoe de familie Hoefman 114 jaar lang onderwijs gaf op de dorpsschool. Verder ook over de strijd die er was tussen de dorpsschool en de Linderschool. Deze strijd werd voornamelijk financieel gevoerd door de gemeenteraad. Wethouder Middendorp minachtte de plattelandsschool in het Linde. Beide scholen leverden de eerste leerlingen voor de Hervormde school.
In hoofdstuk 2 is te lezen hoe dominee Holland zich in 1909 sterk maakte voor de oprichting van een ‘christelijke, hervormde school’. De ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te den Ham’ kocht grond aan en liet in de winter van 1911/1912 een drieklassige school met onderwijzerswoning bouwen in de ‘Dominee’s maat’, de tuin van de dominee.
Hoe de 100-jarige geschiedenis in vogelvlucht is verlopen heb ik in een 17 pagina’s tellende tijdbalk weergegeven in hoofdstuk 3. Bij vrijwel elk jaar is iets beschreven en/of van een fotootje voorzien.
Er waren vier jubileumjaren: 1937, 1952, 1962 en 2011/2012. Aan de hand van o.a. krantenartikelen heb ik in hoofdstuk 4 goed kunnen reconstrueren hoe deze feestelijke jaren zijn verlopen.
Toen ik aan het boek begon, bedacht ik me dat leerlingen en leerkrachten van toen en nu het best konden beschrijven hoe zij zich het onderwijs in de Smithoek herinneren. In totaal 28 personen vertelden mij heel spontaan hun herinneringen en stelden fotomateriaal beschikbaar. Zo is hoofdstuk 5 ongeveer voor de helft van het boek gevuld met zeer lezenswaardige verhalen en veel unieke foto’s.
Voormalig directeur Gerlo Teunis beschrijft in hoofdstuk 6 hoe het onderwijs de afgelopen honderd jaar in beweging was. 
Directeur Ineke Kuiper-Dam licht in hoofdstuk 7 het door De Smithoek gehanteerde onderwijs-concept BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) toe.
Vanwege de verhuizing van de Smitstraat naar de Roelofsbrink moest er opgeruimd worden. Veel was de afgelopen jaren al verkocht tijdens meerdere Fancy Fairs of belandde de laatste weken uiteindelijk toch in de afvalcontainer. Met uitzondering van historisch interessante stukken. Die heb ik naar De Krulsmid gebracht. Ook de letters ‘klein duimpje’ en de eerste steen van deze kleuterschool liggen nu in dit historisch archief.
 
Afbeelding invoegen
 
Dit boek is te bestellen via jrvanderkolk.nl@gmail.com

 
recensies
 
"Jubileumboeken verschijnen aan de lopende band. De wijze waarop dit boek is samengesteld en vormgegeven zou voor anderen tot voorbeeld kunnen dienen. Een uitgebreide historie van de school en verhalen van oud-leerlingen en leerkrachten uit alle perioden vanaf ca. 1930. Qua onderwerp uiteraard beperkt, maar een bijzonder fraaie uitgave."
Overijsselse Bibliotheek Dienst
 
 
"Zo biedt het door Jan van der Kolk geschreven en samengestelde '100 jaar onderwijs in de Smithoek, van lei tot tablet' op 120 door Karin Luttenberg van Studio Buskruit zeer smaakvol vormgegeven pagina's een fraaie en fascinerende staalkaart van een eeuw onderwijs én een eeuw Den Ham. Tegelijkertijd is het boek exemplarisch, waardoor het ook voor een breder publiek interessant is, wat nog eens wordt versterkt door de originele opzet en uitvoering."
Redactie MijnStadMijnDorp, HCO Zwolle 
 
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
artikel MijnStadMijnDorp, september/oktober 2012