Cornelis Hijszeler kreeg door zijn opgravingen grote naamsbekendheid. Hij publiceerde onder andere over zijn opgravingen van de steenkransgrafheuvel in Mander, de grafheuvels in het Nutterveld, de nederzetting bij Losser, de grafheuvel nabij De Vossenbosch op het Hoge Hexel, de grafvelden bij De Thij in Oldenzaal en het kringgrepgrafveldje bij Hulzen.

Zijn leven lang hield hij zich bezig met het archeologisch rijke Twente. Echt onbegrijpelijk dat er in Twente nog geen straat, weg, laan, plein of rotonde naar deze allergrootste Twentse archeoloog genoemd is.