Stichting De Brugman Collectie
opgericht 28 december 2016 
KvK-nummer: 67635423
RSIN-nummer: 857102357
Bankrekeningnummer: NL60 RABO 0315 7843 18

Contactadres
Grotestraat 177-6, 7607CK Almelo
tel. 0546672058
debrugmancollectie@gmail.com

Bestuur
Lieme Fortuin (voorzitter),
Jan van der Kolk (secretaris) en
Albert van der Poll (penningmeester)  
 
Doelstelling
Het inventariseren, documenteren, archiveren, publiceren, exposeren en conserveren van het omvangrijke oeuvre werken van het kunstenaarsechtpaar schilder Berry Brugman (1915-1996) en beeldhouwster Janny Brugman - de Vries (1918-2006) uit Almelo.

Donatie 
Met uw donatie maakt u onze activiteiten in 2018, het honderdste geboortejaar van Janny Brugman – de Vries, mogelijk. Uw donatie is dus belangrijk voor ons.
Hiervoor kunt u contact opnemen met penningmeester Albert van der Poll via debrugmancollectie@gmail.com of door uw bijdrage over te maken op IBAN rekening NL60 RABO 0315 7843 18 t.n.v. Stichting De Brugman Collectie.
St. De Brugman Collectie is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status krijgen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek. 
Wij danken u zeer hartelijk voor uw bijdrage!

 
Stichtingsplan 2019